A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: yıl

Filename: helpers/tools_helper.php

Line Number: 384

Backtrace:

File: /home/adaysiteleri/public_html/application/helpers/tools_helper.php
Line: 384
Function: _error_handler

File: /home/adaysiteleri/public_html/application/views/frontend/pages/blog/yazi.php
Line: 14
Function: sureKontrol

File: /home/adaysiteleri/public_html/application/views/frontend/template.php
Line: 12
Function: view

File: /home/adaysiteleri/public_html/application/controllers/Blog.php
Line: 330
Function: view

File: /home/adaysiteleri/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

yıl önce

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun getirmiş olduğu düzenlemelere ilişkin olarak,  büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyelerinin organları ve bunların çalışma usul ve esasları konusunda 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine tabî tutulmuştur. Bir Belediyenin büyükşehir sıfatını alabilmesi için belirli şartları yerine getirmesi gerekmektedir.

Büyükşehir belediyesi olabilmek için en az üç ilçe veya ilk kademe belediyesini kapsamak gerekmektedir. Bu belediyeler arasında kordinasyonun sağlanması, kanunlarda açıkca öngörülmüş olan görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi, yetkilerin kullanılması, karar organı seçmenler tarafından belirlenmiş olan idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişilikleri büyükşehir belediyesi olarak adlandırılmaktadır.

Büyükşehir belediyesi, Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediye encümeni ve büyükşehir belediye başkanı gibi organlardan meydana gelmektedir. Yukarıda ismi geçen kanuna göre büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde kalan ilçe belediyeleri ‘ilçe belediyesi’ olarak adlandırılmaya devam etmektedir.

Büyükşehir Belediyesi Nasıl Olunur?

Belediye sınırları içerisinde bulunan veya bu belediye sınırlarına 10.000 metre uzaklıkta bulunan yerleşim yerlerinde yapılan son nüfus sayımındaki sonuçlara göe, toplam nüfusu en az 750.000’i geçmesi şartıyla il belediyeleri, fizikî yerleşim durumları ve ekonomik gelişmişlik seviyeleri de göz önünde bulundurularak, kanun ile büyükşehir belediyesi ismini alabilir ve imkanlarını büyükşehir belediyelerinin imkanlarına dönüştürebilirler.

Bu karar alındıktan sonra büyükşehir belediyesinin sınırları, adını aldıkları büyükşehirlerin sınırı ölçüsünde belirlenmektedir. Bu sınırlar içerisinde kalan ilçe belediyelerinin  sınırları ise, bu ilçelerin büyükşehir belediyesi içindeki sınırlarıdır.

Büyükşehir Belediyesi’nin Gelirleri

Belediyelerin gelirleri, öz gelirler, devlet yardımları, borçlanmalar, cezalar ve genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan paylardan oluşmaktadır. Bu gelirler içerisinde en önemli kalem Genel bütçeye aittir. Örneğin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2012 yılı bütçesine göre öngörülen tahmini gelir tutarı 6 milyon 600 bin TL olup, bunun 5 milyon 530 bin TL'sinin merkezi idare vergi gelirlerinden alınacak paylardan oluşacağı öngörülmüştür.

Büyükşehir Belediye Başkanı Nasıl Seçilir?

Büyükşehir Belediyesi idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisi olan büyükşehir belediye başkanı, ilgili kanunun öngördüğü şartlar çerçevesinde büyükşehir belediyesinin sınırları içerisinde yer alan seçmenler tarafından doğrudan seçilmektedir. Seçilecek olan bu başkan herhangi bir siyasi partinin yönetim ve denetim organlarında görev alamazlar. Profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamazlar.

Büyükşehir belediyesi başkanının başkan vekili, ilçe ve ilk kademe belediye başkanlarından seçilemez.

Büyükşehir Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri

Büyükşehir Belediye başkanının görev ve yetkileri, diğer belediye kademelerine göre daha çeşitli ve geniştir. Bunların başlıcalarını sayacak olursak;

 • Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, beldenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
 • Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
 • Büyükşehir belediye meclisi ve encümenine başkanlık etmek, bu organların kararlarını uygulamak.
 • Bu Kanunla büyükşehir belediyesine verilen görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almak.
 • Büyükşehir belediyesinin ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak, büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin bütçe tasarılarını, bütçe üzerindeki değişiklik önerilerini ve bütçe kesin hesap cetvellerini hazırlamak.
 • Büyükşehir belediyesinin hak ve menfaatlerini izlemek, alacak ve gelirlerinin tahsilini sağlamak.
 • Yetkili organların kararını almak şartıyla, büyükşehir belediyesi adına sözleşme yapmak, karşılıksız bağışları kabul etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak.
 • Mahkemelerde davacı veya davalı sıfatıyla ve resmî mercilerde büyükşehir belediyesini temsil etmek, belediye ve bağlı kuruluş avukatlarına veya özel avukatlara temsil ettirmek.
 • Belediye personelini atamak, belediye ve bağlı kuruluşlarını denetlemek.
 • Gerektiğinde bizzat nikâh kıymak.
 • Diğer kanunların belediye başkanlarına verdiği görev ve yetkilerden büyükşehir belediyesi görevlerine ilişkin olan hizmetleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.
 • Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülerle ilgili faaliyetlere destek olmak üzere özürlü merkezleri oluşturmak.

Aday Tanıtım Sitesi Tasarımlarımızı İncelediniz mi?
AK Parti Milletvekili Seçim Scripti

AK Parti milletvekili aday adayları için özel temalar.

CHP Özel Milletvekili Seçim Scripti

CHP milletvekili aday adayları için özel temalar.

İyi Parti Milletvekili Seçim Scripti

İyi Parti milletvekili aday adayları için özel temalar.

MHP Özel Milletvekili Seçim Scripti

MHP milletvekili aday adayları için özel temalar.

Saadet Partisi Özel Milletvekili Seçim Scripti

Saadet Partisi milletvekili aday adayları için özel temalar.

YORUMLAR

Bu yazı için herhangi bir yorum yapılmamış.

İlk yorumu siz yapın

SİZ DE YORUM YAZIN

8 + 8  Captca Değiştir