A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: yıl

Filename: helpers/tools_helper.php

Line Number: 384

Backtrace:

File: /home/adaysiteleri/public_html/application/helpers/tools_helper.php
Line: 384
Function: _error_handler

File: /home/adaysiteleri/public_html/application/views/frontend/pages/blog/yazi.php
Line: 14
Function: sureKontrol

File: /home/adaysiteleri/public_html/application/views/frontend/template.php
Line: 12
Function: view

File: /home/adaysiteleri/public_html/application/controllers/Blog.php
Line: 330
Function: view

File: /home/adaysiteleri/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

yıl önce

Cumhurbaşkanlığı seçimleri, genel seçimler ve yerel seçimlerin yaklaştığı bir döneme girmiş bulunmaktayız. Bu seçimler yaklaşırken çoğu kişinin aklında birçok soru oluşmaktadır. Belki de bu soruların en çok dile getirileni milletvekili aday adaylığı ve adaylığı süreçleridir.

Anayasamızın 67. Maddesinde de belirtildiği üzere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Anayasanın ilgili diğer maddeleri ve ilgili kanunda belirtilen şartlara uygun olmak koşulu ile seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya siyasi bir parti içerisinde siyasi faaliyetler içerisinde bulunma hakkına sahiptir. Bu bağlamda irdeleyeceğimiz konu anayasal seçilme hakkıdır.

Milletvekili aday adayı olabilmek adına akla gelmesi gereken ilk hukuki norm elbette normlar hiyerarşisi içerisinde en üst noktada yer alan Anayasa’nın 76. Maddesinde yer alan ‘’Milletvekili Seçilme Yeterliliği’’dir. 5821 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununda yer alan 10 ve 11. Maddeler de bu konuda öncelikli olarak bakmamız gereken yasa maddeleri olarak dikkate alınmalı ve Anayasa madde 67 ve 78 ile birlikte yorumlanmalıdır.

Ayrıca YSK tarafından çıkarılan düzenleyici idari işlemlere de her seçim dönemi öncesinde bakmak ve takip etmek son derece önemli olup aday adaylığı ve adaylık süreçlerindeki değişiklikleri öğrenmemiz gerekmektedir. En nihayetinde aday adaylığı sürecinden bahsediyor olmamız sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti içerisinde seçimlere katılabilme yeterliliğine sahip siyasi faaliyet gösteren siyasi partilerin tüzüklerine, iç yönetmeliklerine ve aday adaylığı ile ilgili her seçim dönemi çıkarılan genelge ve duyurulara bakmak ve bu sürece bu doğrultuda hazırlanmak yapılması gereken en önemli adımlardır.

Milletvekili Seçilebilme Yeterliliği

Anayasa 78. Madde ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu 10 ve 11. Maddeler dikkate alınarak bakıldığında:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • 25 yaşını doldurmuş olmak (30 Nisan 2018 günü itibarıyla),
  • En az ilkokul mezunu olmak,
  • Kısıtlı olmamak,
  • Yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmış olmak (muaf olanlar aday olabilir),
  • Kamu hizmetinden yasaklı olmamak,
  • 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53/1-(a-b) hükmüne göre,

a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tâbi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,

b) Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasî hakları kullanmaktan,yasaklanmış olmamak,

  • Taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olmamak,
  • Affa uğramış olsalar bile;


a) Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkum olmamak,

b) Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının, birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçundan mahkum olmamak,

c) Terör eylemlerinden mahkum olmamak,

d) Türk Ceza Kanununun 536 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı eylemlerle aynı Kanunun 537 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkum olmamak.

Adli sicil kaydında sabıkası bulunan aday adaylarının:

1- 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 11. maddesi (f) fıkrasında belirtilen suçlardan ve (e) fıkrasında söz edildiği gibi taksirli suçlar hariç bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanların, kesinleşmiş cezalarının infazından sonra, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 121., 122., 123., 124. veya 5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 13/A maddelerine göre mahkumiyet kararlarına ilişkin olarak ayrı ayrı Memnu Hakların İadesi [kesinleşme şerhli (açıklamalı)] kararlarının onaylı bir örneğini,

2- Yine, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 11. maddesinin (f) fıkrasında yazılı suçlardan ve (e) fıkrasında belirtilen taksirli suçlar hariç bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olup da cezaları ertelenmiş olanların, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 95/II. maddesine göre, hüküm tarihinden itibaren beş yıl içinde, başka bir suçtan hüküm giymemiş olduklarını kanıtlayabilmeleri için söz konusu tecilli mahkumiyet [kesinleşme şerhli (açıklamalı)] kararlarının onaylı bir örneğini,

3- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu uyarınca, taksirli suçlar hariç 1 yıl veya daha fazla veya 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 11/f maddesinde belirtilen suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunanların bu cezalarının infaz edildiğine veya infaz edilmiş sayıldığına dair belgeyi,başvuru formuna eklemeleri zorunludur.

Aday olamayacaklar:

1. Yukarıda belirtilen kanuni şartları taşımayanlar,

2. Parti Tüzüğüne göre yetkili parti disiplin kurullarının kararı ile partiden ihraç edilmiş olanlar,

Adaylık için istifası gerekenler;

1- Aday olmak isteyen;

a) Hâkimler ve savcılar,
b) Yüksek yargı organları mensupları,
c) Yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları,
d) Yükseköğretim Kurulu üyeleri,
e) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri,
f) Kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri,
g) Belediye başkanları,
h) Subaylar ile astsubaylar,
i) Siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri,
j) Belediye meclisi üyeleri,
k) İl genel meclisi üyeleri,
2839 sayılı Kanun'un 18. maddesi uyarınca görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmak zorundadır.

Milletvekili Aday Adaylığı Başvuru Ücretleri Ne Kadardır?

Neredeyse tüm siyasi partiler aday adaylığı sürecinde başvuru aidatı almakta ve bunun geri ödenmeyeceğine dair taahhütname imzalatmaktadır. 
Örneğin;

AK Parti Milletvekili Aday Adaylığı başvuru ücretini erkek adaylar için 6000 TL, kadın ve genç adaylar için 3000 TL , engelli adaylar için ise 1000 TL olarak belirlemiştir.

CHP Milletvekili aday adaylığı başvuru ücretini ise kadın, genç ve engelli adaylar için 5000 TL , diğer adaylardan ise 10.000 TL olarak belirlemiştir. 
Ek olarak 1000 TL dosya ücreti istenilmektedir.

MHP Milletvekili Aday Adaylığı başvuru ücretini tüm adaylar için 2500 TL olarak belirlemiştir. Engelli aday adaylarından ise başvuru ücreti talep etmemektedir.

İYİ Parti Milletvekili aday adaylığı başvuru ücretini erkek adaylar için 5000 TL , Kadın ve Genç adaylar için 2500 TL olarak belirlemiştir.
Gazi aday adaylarından ise başvuru ücreti talep edilmeyecektir.

Saadet Partisi Milletvekili aday adaylığı başvuru ücreti erkek adaylar için 3000 TL, kadın ve genç adaylar için ise 500 TL olarak belirlenmiştir.

Diğer partiler milletvekili aday adaylığı başvuru ücreti bu rakamlara benzerlik göstermektedir.

Ayrıca kimi partilerce partinin etik değerleri bağlamında bir etik sözleşmesi imzalatılmakta ve aday adaylığı sürecinde bu etik değerler üzerinden propaganda yapılması istenmektedir.

Son olarak belirtilmelidir ki, aday adaylığı çok kısa bir süre olup bir siyasi partiden milletvekili olmak isteyenlerin bu süreci yakinen takip ederek başvuru ve benzeri sürelere dikkat ederek hazırlanmaları gerekmektedir.

Aday Tanıtım Sitesi Tasarımlarımızı İncelediniz mi?
AK Parti Milletvekili Seçim Scripti

AK Parti milletvekili aday adayları için özel temalar.

CHP Özel Milletvekili Seçim Scripti

CHP milletvekili aday adayları için özel temalar.

İyi Parti Milletvekili Seçim Scripti

İyi Parti milletvekili aday adayları için özel temalar.

MHP Özel Milletvekili Seçim Scripti

MHP milletvekili aday adayları için özel temalar.

Saadet Partisi Özel Milletvekili Seçim Scripti

Saadet Partisi milletvekili aday adayları için özel temalar.

YORUMLAR

Bu yazı için herhangi bir yorum yapılmamış.

İlk yorumu siz yapın

SİZ DE YORUM YAZIN

6 + 2  Captca Değiştir